Sluit deze website meteen
Wis geschiedenis
0800 2000 Advies, ondersteuning en melden bij (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld
112 Bij een levensbedreigende situatie
24/7 24/7 gratis gratis

Kennis ontwikkelen & delen

Een van de doelstellingen van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is het ontwikkelen en delen van kennis. Veilig Thuis Noord Oost Gelderland heef zes vakgroepen die gespecialiseerd zijn in verschillende onderwerpen. Medewerkers delen hun ervaringen uit de praktijk met hun collega’s en externe partners. Denk aan trainingen, webinars of het ontwikkelen van routekaarten.

Berichten over Ouderenmishandeling

In gesprek over financieel ouder worden

‘’Kwetsbaarheid bij ouderen is één van mijn drijfveren”, aldus Fenny Tjeenk Willink. Naast financieel zorgverlener, bewindvoerder, mentor en curator bij Bureau Tjeenk Willink is Fenny kartrekker van de Lokale Alliantie ‘Financieel Veilig Ouder Worden’ in de Gemeente Epe. En dan heeft ze het vooral over financieel misbruik want dit is waar Fenny in haar werk […]

In gesprek over ontspoorde mantelzorg, één van de vormen van ouderenmishandeling

Marline Ratering, werkzaam als Specialist Veiligheid HG/KM bij Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland in het regioteam Achterhoek, is actief betrokken in de vakgroep ouderenmishandeling. Zij vertelt ons over ontspoorde mantelzorg, één van de vormen van ouderenmishandeling die zij in haar werk tegenkomt. Mantelzorg, steeds meer mensen krijgen er tegenwoordig in hun directe omgeving mee […]

Meldcode ontspoorde mantelzorg

Professionals die werkzaam zijn in het sociaal domein hebben de wettelijke verplichting om bij een vermoeden van huiselijk geweld of het risico daarop, de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te volgen. Er is een aanvulling op deze meldcode ontwikkeld om professionals te voorzien van specifieke kennis over ontspoorde mantelzorg, waardoor zij beter in staat zijn […]

Interview: wijkagent over ouderenmishandeling

Oudermishandeling, ook wel kind-ouder geweld of huiselijk geweld van jongeren tegen hun ouders genoemd. Dit is niet-incidenteel geweld in het gezin, wat gepleegd wordt door een, meestal thuiswonend (e) kind of jongere en dat gericht is op (een van) de ouders. We gingen in gesprek met Niels Klumper over zijn ervaringen met dit type geweld. […]

Interview: Financiële uitbuiting bij ouderen

Uit onderzoek blijkt dat financieel misbruik bij ouderen de meest gerapporteerde vorm van ouderenmishandeling is (bron: regioplan 2018). Het gaat dan om het ongewenst en ongeoorloofd gebruik van geld, goederen of andere bezittingen van een oudere door iemand anders, vaak uit de huiselijke kring. Banken en notarissen spelen een belangrijke rol in het signaleren en […]

meer BERICHTEN